Honda CRV (3000 грн)
www.caddy.com.ua

 
Погода в Киеве
Погода в Киеве
 
Голосование и опросы
Нравится ли вам дизайн нашего сайта
 
 
Документы соответствующие запросу: голов

Заява про визнання незаконною постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про визнання незаконним рішення про порушення кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о признании незаконным решения о возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга в порядку ст. 287-288 КУпАП України (зразок скарги на дії міліції у разі вчинення дитиною крадіжки і недосягненні віку кримінальної відповідальності)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба в порядке ст. 287-288 КоАП Украины (образец жалобы на действия милиции в случае совершения ребенком кражи и недостижении возраста уголовной ответственности)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Вказівки по кримінальній справі (в порядку ст. 1141 КПК України)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Указания по уголовному делу (в порядке ст. 1141 УПК Украины)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт на відрядження для проведення слідчих дій по кримінальній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Рапорт на командировку для проведения следственных действий по уголовному делу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи через те, що дії підозрюваного підпадають під ознаки адміністративного правопорушення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за того, что действия подозреваемого подпадают под признаки административного правонарушения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція заступника голови районної ради на громадських засадах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя председателя районного совета на общественных началах
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція заступника голови районної ради
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя председателя районного совета
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного спеціаліста з питань захисту прав споживачів
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного специалиста по вопросам защиты прав потребителей
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція радника голови районної ради з питань регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та сільського господарства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция советника председателя районного совета по вопросам регулирования земельных отношений, административно-территориального устройства и сельского хозяйства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція радника голови районної ради з питань соціально-економічного розвитку територій, приватизації та власності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция советника председателя районно й совета по вопросам социально-экономического развития территорий, приватизации и собственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про порушення кримінальної справи за крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, з визнанням цивільним позивачем
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о возбуждении уголовного дела за кражу, совершенную в особо крупных размерах, с признанием гражданским истцом
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного бухгалтера школи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного бухгалтера школы
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного лікаря станції швидкої допомоги
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного врача станции скорой помощи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного диспетчера порту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного диспетчера порта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного спеціаліста департаменту з економічної безпеки
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного специалиста департамента по экономической безопасности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного спеціаліста зі звуку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного специалиста по звуку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова посадова інструкція головного бухгалтера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова посадова інструкція головного редактора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова посадова інструкція головного спеціаліста із захисту інформації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовая форма контракта с председателем правления акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовий договір (контракт) з головним бухгалтером акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до прокуратури про порушення кримінальної справи та задоволення вимоги щодо погашення боргу
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Цивільний позов у кримінальній справі в порядку ст. 28 КПК України (про відшкодування матеріальних збитків завданих злочином )
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о переносе даты рассмотрения уголовного дела
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о закрытии уголовного дела в связи с истечением сроков давности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Ходатайство о вступлении в уголовное дело
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про закриття кримінальної справи у зв’язку із закінченням строку давності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про відкладення розгляду кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Клопотання про вступ у кримінальній справі
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Исковое заявление по уголовному делу в порядке ст. 28 УПК Украины (о возмещении материального ущерба причиненного преступлением)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление о пересмотре уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про перегляд кримінальної справи у зв'язку з нововиявленими обставинами
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження голови обласної державної адміністрації
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Позовна заява про визнання недійсним розпорядження голови обласної ради щодо купівлі-продажу адміністративного приміщення
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про притягнення директора підприємства до кримінальної відповідальності за перевищення наданих йому повноважень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про неможливість з`явитися на судове засідання (кримінальна справа) через відпустку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява про відкриття виконавчого провадження згідно з виконавчим листом по кримінальній справі по стягненню заподіяної шкоди
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заява до головного міжрегіонального управління статистики про надання відомостей про підприємство
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга голові господарського суду про незаконність ухвал про відмову в прийнятті позовної заяви до розгляду та вимогою прийняти до розгляду позовну заяву
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовий договір з головним бухгалтером
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову про закриття кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Скарга на постанову органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Касаційна скарга про зміну вироку та звільнення від кримінальної відповідальності
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного метролога
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція заступника головного лiкаря обласної, центральної мiської, мiської, центральної районної та районної лiкарень
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция старшего инженера-технолога отдела главного технолога
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного архитектора проекта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція заступника директора – головного інженера проекту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного інженера проекту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного тренера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного механика автосалона
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного технолога (у закладах харчування)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного технолога
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція генерального директора (голови, президента, іншого керівника) об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція начальника головного управління, управління (самостійного відділу, служби)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція начальника каси головної
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного фахівця з електрозв’язку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя главного врача больницы по клинико-экспертной работе
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного специалиста по защите информации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного дизайнера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного режиссера ТВ
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя главного редактора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного (старшого) диспетчера (керівника диспетчерської служби)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция ведущего инженера ОГМ (отдела главного механика)
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного сварщика
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного врача (директора, заведующего, начальника) учреждения здравоохранения
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного інженера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя главного врача больницы по хирургии
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного специалиста отдела пластиковых карт
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного инженера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция электрика отдела главного инженера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция энергетика отдела главного инженера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция слесаря-ремонтника отдела главного инженера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного спеціалиста банка
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного диктора телевидения и радиовещания
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главной медицинской сестры
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного энергетика
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного технолога
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного механика
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного инженера по строительству
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного программиста (руководителя группы) отдела информатизации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного бухгалтера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного редактора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного бухгалтера предприятия
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного бухгалтера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Додаткова угода до контракту про продовження контракту з головним бухгалтером
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного инженера проекта
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного економіста
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного бухгалтера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Посадова інструкція головного бухгалтера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного тренера
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция заместителя главы администрации города
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Должностная инструкция главного научного сотрудника
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Довіреність на реєстрацію змін, пов’язаних з обранням нового голови правління та змін до Статуту
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Заявление в прокуратуру о привлечении директора к уголовной ответственности
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Положення про головне підприємство акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Трудовой договор (контракт) с главным бухгалтером акционерного общества
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типова форма контракту з головою правління акціонерного товариства
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Контракт між підприємством та головним бухгалтером на організацію і ведення бухгалтерського обліку
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовая должностная инструкция главного специалиста по защите информации
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовая должностная инструкция главного редактора
Добавлен: более года назад Страна: Украина
Типовая должностная инструкция главного бухгалтера
Добавлен: более года назад Страна: Украина

 
Курс валют предоставлен сайтом kurs.com.ua

Пробки на Яндекс.Картах
Статистические данные
 
Объявления
спасибо

молодцы, есть много хороших документов
хочу сказать спасибо
Светлана Александровна

Добавить объявление
 
 
Последние новости
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив співчуття рідним та близьким заступника Глави Адміністрації Президента України Андрія Таранова у зв’язку з його загибеллю
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
Триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України
У Верховній Раді України відбувся інформаційний захід, присвячений Міжнародному дню демократії
"Ну, надо снять меня уже с экранов, я сам себе уже надоел" В. Путин,...
Петро Порошенко зустрівся з Гілларі Клінтон
Президент у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США 
20 вересня цього року у Верховній Раді України відбудеться Четверте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА)
Нам потрібен міжнародний механізм відповідальності для захисту прав внутрішньо переміщених осіб - Президент під час Засідання високого рівня Генеральної Асамблеї ООН
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ
Питання забезпечення дотримання громадянських і політичних прав обговорено під час «круглого столу» за ініціативи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету у закордонних справах
Україна та Катар зацікавлені у поглибленні економічноі співпраці
Зараз правильний час і місце для інвестування – Президент запросив американський бізнес в Україну
Голова Парламенту України Андрій Парубій: Верховна Рада планує ухвалити звернення до Європейського Союзу та міжнародних організацій з проханням не визнавати вибори до Держдуми Росії
Голова Парламенту України Андрій Парубій запропонував головам комітетів скласти план розгляду їхніх блоків питань на нараді у наступний четвер
Уже цього четверга у Парламенті може бути призначено сім нових голів комітетів – Андрій Парубій
Брифінг Голови Верховної Ради України Андрія Парубія (відео)
Все новости >>>